SANAYI313
10. Sokak No: 313, 34398 Sarıyer / Maslak / İstanbul
+90 212 286 3857

08:30 - 18:00 MONDAY to FRIDAY
10:00 - 18:00 SATURDAY
SANAYI313 KITCHEN BEBEK
Germencik Sokak 1A Bebek / İstanbul
+90 212 257 1339

07:30 - 21:30 MONDAY to SUNDAY
08:00 - 18:00 MONDAY to FRIDAY
10:00 - 18:00 SATURDAY
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 10. Sokak No:313 Maslak/İstanbul
02122863857
© 2014 SANAYİ313 All rights reserved.